Reklamationspolicy

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att reklamera en vara inom 3 år om du kan påvisa att varan var felaktig från början. Vid en eventuell tvist kommer vi att följa svensk lag och Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Vi ansvarar för att våra handskar är fria från ursprungliga tillverkningsfel och brister i material. Exempel som i regel ej bedöms ligga inom ramen för sådana brister är sådana som orsakats av oaktsamt användande, onormalt slitage, felaktig tvätt, skötsel och torkning eller där handskarna använts för annat ändamål än vad de är avsedda för.

Följande exempel utgör ej grund för reklamation:

- hål och revor som resultat av slitage.

- skada från replift eller vajer

- skador orsakade av stark värme

- revor från vassa föremål som stålkanter och kniv

- torrt sprickande läder på grund av bristande insmörjning av läderbalsam

- bleknande färg i skinn eller väv på grund av exponering för vatten och UV

- skador orsakade av tejp

- skador som beror på felaktig tvätt, skötsel eller torkning

Har du gjort ditt köp dina handskar på hestragloves.com eller i en av våra concept stores?

Vi ansvarar för att våra handskar skall vara fria från ursprungliga fabrikationsfel liksom brister i ingående material. Exempel på sådana brister innefattar bristande sömmar och bristande detaljer såsom tryckknappar, dragkedjor och liknande. Om du vill reklamera ett par handskar som är köpta på hestragloves.com eller i någon av våra concept stores vänligen fyll i nedan formulär.

Reklamationsformulär

Har du köpt dina handskar hos någon av våra återförsäljare?

Varor som köpts via en av våra återförsäljare skall returneras till inköpsstället för reklamationshantering. I det fall du ej kan komma i kontakt med den butik där du köpte varan, vänligen kontakta vår reklamationsavdelning.

Reklamationsavdelning - reklamationsanspråk

Prenumerera på vårt nyhetsbrev