Ny era inom ungersk handsktradition.

Tillverkningen av skinnhandskar försvann i stora delar av Europa under 1900-talets andra hälft. Men i Ungern levde hantverket vidare. Hestra hade samarbetat med ungerska tillverkare sedan 1950-talet. För tio år sedan valde det småländska företaget att själva bygga upp en fabrik här.

EUROPAS MODERNASTE HANDSKFABRIK

Runt 25 mil nordost om Budapest ligger Tokaj. Landskapet vid floden Tisza är känt för sina fina viner, men sedan 2011 tillverkas här även sporthandskar av hög kvalitet. I den lilla staden Rakamaz har det svenska företaget Hestra byggt upp Europas modernaste handskfabrik. Och i den ljusa och luftiga byggnaden har en ny era inom ungerskt handskmakeri inletts.

Tillverkning av skinnhandskar har en lång och framgångsrik historia i Ungern. Under stora delar av 1900-talet exporterades kvalitetsprodukter till hela Europa – ända till Småland i Sverige. Redan under 1950-talet etablerade Hestra kontakter till ungerska leverantörer. Efterfrågan för företagets slitstarka handskar hade då ökat mycket sedan man hade upptäckt att de inte bara kunde används av skogshuggare, utan även av skidturister i det småländska höglandet. Samtidigt var det svårt att hitta kvalificerade sömmerskor för den egna produktionen i Sverige. I Ungern däremot fanns många tillverkare, samt människor med det hantverkskunnande som krävdes.

FÖRDELAR MED UNGERN OCH EU

Sedan dess har Hestra en stark koppling till det östeuropeiska landet och när det – mer än ett halvt århundrade senare – gällde att hitta en plats för en ny egen handskfabrik så låg det nära till hands att etablera sig just där.

– Vi hade många kontakter i Ungern och visste att det fanns mycket hantverkskunnande kvar som kunde aktiveras och säkerställas för framtiden, berättar Hestras vd Anton Magnusson.

Samtidigt ville företaget bygga upp en egen produktion i Europa. Vid den tidpunkten var man redan delägare i två handskfabriker i Kina, men det fanns enligt Anton Magnusson fördelar med att börja tillverka en del av sortimentet inom EU.

– Inga tullar, många gemensamma lagar och regler samt stabila arbetsförhållanden. Transportvägar blir kortare, vilket är bra både från hållbarhets-, kostnads- och planeringssynpunkt. Det blir lättare att producera just-in-time efter aktuellt behov.

ATT BYGGA UPP KUNSKAP

Enligt Anton Magnusson, som var vd för det ungerska dotterbolaget under två år, har Hestra inte bara byggt upp en fabrik – utan också mycket kunskap. Tillsammans med experter från Textilhögskolan i Borås har till exempel ett utbildningsprogram tagits fram, där kunniga handskmakare jobbar i samma arbetsgrupp som mindre erfarna kollegor och lär upp dem i det praktiska arbetet.

– Hantverkstraditionen som min farfar upplevde här för femtio-sextio år sedan, där kunskap fördes vidare mellan generarationer inom familjen, den finns inte i dagens Ungern. Den överföringen måste i dag ske inom företaget, menar Anton.

Den personliga utbildningen tar tid, men vd:n är säker på att investeringen lönar sig. – Den leder inte bara leder till mer kunskap och kunnande inom företaget, utan även till identifikation och ansvarstänkande. Som i en stor familj.

DEN PERSONLIGA RELATIONEN

Sedan 2019 leder ungraren Krisztián Tenke fabriken med i dag 110 anställda. Den 41-åriga maskiningenjören har lång erfarenhet inom produktion från olika branscher. Han tillbringar en stor del av sin arbetstid ute i fabriken och har nära kontakt med sina medarbetare – lyssnar, förklarar, hjälper till att lösa dagliga problem. En stor fördel är att Krisztián pratar samma språk och förstår kulturen samt tonläget.

– Vi har många otroligt smarta och intresserade människor i produktionen. Det är viktigt att ha en bra relation med dem – att möta dem på samma nivå och vara en del av deras vardag, säger Krisztián Tenke.

Hestra Hungary är anslutet till BSCI (Business Social Compliance Initiative), en EU-organisation som granskar arbetsförhållanden inom textilindustrin, och genomgår precis den omfattande certifieringsprocessen. Som Krisztián Tenke uttrycker det: – Det här ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats med humana arbetstider, rättvisa löner och högsta säkerhetsnivå.

"Det här ska vara en attraktiv och trygg arbetsplats med humana arbetstider, rättvisa löner och högsta säkerhetsnivå"

KRISZTIÁN TENKE

TACK FÖR KVALITETEN

I Rakamaz tillverkas mellan 100 000 och 150 000 sporthandskar per år – och alla ska hålla den högsta standarden vad gäller kvalitet och miljöpåverkan. Sedan 2015 är företaget certifierat enligt de globala standarderna ISO 9001 och ISO 140001, som handlar om kvalitet och miljö. – Varje medarbetare och varje arbetsgrupp, oberoende av fas i tillverkningsprocessen, har ansvar för kvaliteten inom sitt arbete, förklarar Krisztián Tenke.

– Produkterna kontrolleras dubbelt innan de skickas vidare till det nästa produktionssteg. Och vi har två kvalitetsinspektörer som granskar samtliga detaljer innan slutprodukten skickas i väg. Resultatet gör Krisztián stolt. Att småländska handskar från Ungern idag uppskattas i hela världen gläder honom både som fabrikschef och som ungrare.

– På ett managementmöte kom den amerikanska försäljningschef till mig, skakade min hand och tackade för kvaliteten på handskarna som vi producerar i Rakamaz. Då känner man att investeringen i det nya ungerska handskhantverket varit värd varje cent.

Läs mer om våra andra fabriker

Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev